Onsdagen den 26 februari 2020

Ventilation

Köksfläkt

I köket finns ett ventilationssystem som kontinuerligt suger ut luft. Detta system går att forcera genom att vrida på timern på spiskåpan och på så vis släppa ut mera luft. Systemet är ihopkopplat med samtliga lägenheter i huset.

Man får inte installera någon typ av fläkt som blåser ut luft och os i kanalerna för det kan förstöra hela husets ventilationssystem och leda till att det osar in hos grannen. Man får installera en kolfiberfläkt som blåser luften tillbaka in i lägenheten förutsatt att det kontinuerliga utflödet av luft inte blockeras. Före du installerar en kolfiberfläkt bör du tänka på att den med stor sannolikhet inte kommer att vara bättre än kåpan som finns i lägenheten idag. Rengör istället filtret eller köp ett helt nytt filter och rengör det regelbundet.

OBS! OBS! OBS!

Finns det en utsugningsfläkt i din lägenhet är du som nuvarande ägare skyldig att ta bort fläkten och ersätta den med en kåpa.

OBS! OBS! OBS!

Ventilationsfilter

Bakom vissa element i lägenheten finns ett filter som bör bytas en gång per år. Nya filter kan man beställa från www.acticon.se. Under elementen med filter sitter en lucka som kan fällas ner sommartid. Luckan gör att luften inte flödar igenom elementen och du får på så vis bättre luftväxling.