Onsdagen den 26 februari 2020

Bostadsrätt

Allmänt

Huset vi bor i ägs av bostadsrättsföreningen Flamman. Föreningen förvaltar och underhåller fastigheterna genom styrelsen som leder det löpande arbetet och bl.a. beslutar om föreningens budget och underhåll. Styrelsen väljs årligen av föreningsstämman där varje bostadsrättsinnehavare (medlem) har en röst, dock max en röst per lägenhet. Som medlem äger du en andel i bostadsrättsföreningen och därmed rätten att disponera din bostadsrätt, d.v.s din lägenhet.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning ska godkännas av styrelsen. Skicka ett skriftlig ansökan per e-post eller i brevlådan i trapphuset i god tid innan tänkt inflyttning. Ej beviljad (otillåten) andrahandsuthyrning kan leda till att bostadsrätten förverkas.

Avgift

Styrelsen beslutar om avgiftens storlek en gång per år utifrån föreningens budget. Eventuella avgiftshöjningar görs normalt per 1 januari. Avgiftsavier distribueras kvartalsvis. Se till att avgiften är betalad senast sista dagen i varje månad så slipper du onödiga påminnelseavgifter och inkassokrav.

Markskötsel

Filmstadens Samfällighet sköter snöröjningen runt huset.

Ombyggnad och reparation

Om du har för avsikt att göra någon ombyggnation/reparation i din lägenhet av mer väsentlig art så ska du anmäla detta till styrelsen innan arbetet får påbörjas. Fasta installationer som t ex golvbrunnar, vattenledningar och bärande väggar får inte ändras utan godkännande av styrelsen. I vissa fall kan bygganmälan/bygglov från kommunen krävas. Var gränserna går exakt om vad som är tillåtet eller inte i det här sammanhanget är inte alldeles solklart alla gånger, så kontakta därför alltid styrelsen innan du sätter igång, för din egen skull.

Fastighetsförsäkring

Föreningen har täcknat bostadsrättstillägg via Folksam för samtliga lägenheter så de boende behöver inte täckna denna extraförsäkring till hemförsäkringen.